SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LOG log4 l. 4g, sbst.1, r. l. m. l. f.; best. -en.
Ordformer
(log 1541 osv. logg 1541 (: Loggen, sg. best.))
Etymologi
[av hebr. log]
hebreiskt rymdmått för våta varor, vilket antages hava motsvarat omkring 1/2 liter. En Log olio. 3Mos. 14: 10 (Bib. 1541).
Spoiler title
Spoiler content