SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LOMME lωm3e2, äv. lom3e2, sbst.4; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(lomme 1755 (: Lommegräs), 1798 osv. lumme- 1751 (: Lumme-gräs))
Etymologi
[samma ord som LOMME, sbst.3 Namnet syftar på frukternas form; jfr TASKE-GRÄS, PUNG-ÖRT ss. namn på samma växt(er)]
bot. växten Capsella bursa pastoris (Lin.) Med.; förr äv. ss. namn på växtsläktet Thlaspi Lin., vartill denna växt räknades. Liljeblad Fl. 273 (1798). Bolin Åkerogräs. 128 (1926).
Ssgr (bot.): LOMME-GRÄS. = -ÖRT. Linné Sk. 211 (1751).
-ÖRT. växten Capsella bursa pastoris (Lin.) Med.; äv. vanlig lommeört. Thedenius FlUplSöderm. 290 (1871).
Spoiler title
Spoiler content