SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LOVANTE 3~van2te, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sv. dial. lovante; jfr nor. lovevott, lovott; sannol. till LOVE, sbst.2 1 (men ofta anslutet till LO, sbst.2; jfr sv. dial. låvante)]
(i vissa trakter) tumvante; motsatt: fingervante. På händerna bar hon rödbruna, stickade lovantar. VL 1895, nr 292, s. 2. Han bär tjocka lovantar för att skydda sina sjuka händer. Lagerlöf Mårb. 179 (1922). Väring Frost. 214 (1926).
Spoiler title
Spoiler content