SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LOVENDRUNK, m.
Etymologi
[förra ssgsleden möjl. av mnt. louwe, lejon; senare leden av mnt. drunk, dryck (se DRUNK)]
(†) stor (”ordentlig”, ”rejäl”) dryck (se d. o. 2). Aff thetta (dvs. honung o. vatten) giff then förmeente Jungfrun til dricka, en god Lofwendrunck om Afftonen, när hon wil gå til hwijlo. Hildebrand MagNat. 91 (1650). Moræus Schonæus 398 (c. 1685).
Spoiler title
Spoiler content