SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LUCK-, adv.
Etymologi
[sv. dial. (Västmanl., Finl.) luck-; jfr sv. dial. lucka, lacka; av ovisst urspr.]
(i Finl.) ss. första led i ssgr, förstärkande till adj. med bet.: våt l. blöt o. d., lung-. FoU 15: 58 (1902).
Ssgr (i Finl.): LUCK-LUNGANDE, adv. genom-, lung-. ”Lucklungande” våt. TurForskn. 3: 187 (1918).
-VÅT. Bergroth FinlSv. 333 (1917).
Spoiler title
Spoiler content