SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
LÄSK, sbst.2, se läsk-dryck anm.