SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1942  
MALAGASSISK mal1agas4isk, äv. MALGASSISK malgas4- l. MALGASCHISK -gaʃ4-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(mal- 19031934. mala- 1886 osv. male- 1923 (: malegassiskan, sbst.). -gasch- 1903. -gass- 1886 osv.)
Etymologi
[avledn. av MALAGASS]
som har avseende på l. tillhör l. härstammar från Madagaskar l. (den infödda) befolkningen där, madagassisk. NF (1886). Reuter DjurgSkildr. 90 (1903). Den malagassiska societetens finaste familjer. Essén HExc. 140 (1916). SvUppslB (1934).
Avledn.: MALAGASSISKA, r. l. f. om det inhemska språket på Madagaskar, madagassiska. NF 10: 685 (1886). Essén HExc. 141 (1916).
Spoiler title
Spoiler content