SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MASKOVAD mas1kova4d l. -kå- l. -kω-, l. MOSKOVAD mos1kova4d osv., r. l. m. (PH 10: 197 (1773) osv.) ((†) n. Wallerius, Dalin (1853)); best. -en.
Ordformer
(mascovade 17731816. maskovad (-co-) 1783 osv. moscovade (-cou-) 17571837. moskovad (-co-) 1797 osv. moscovat 1748. muskovad (-co-) 18151877)
Etymologi
[jfr t. muskovade, eng. muscovado; av ä. fr. mascovade resp. fr. moscouade, moscovade, av port. mazcabado, p. pf. av mazcabar, göra värdelös, eg. assucar mazcabado, sämre sorts socker]
(i fackspr.) råsocker av sockerrör; i sht om sådant av sämre sort. Wallerius Hydrol. 73 (1748). LAHT 1892, s. 15. 2NF 26: 218 (1917).
Ssg: MASKOVAD- l. MOSKOVAD-SOCKER. (i fackspr.) maskovad. HushBibl. 2: 386 (1757).
Spoiler title
Spoiler content