SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MED, prep. o. adv. ssgr (forts.):
(I 6 c) MED-DELÄGARE~0200. AdP 1789, s. 565 (oeg.). Hans .. med-delegare i firman. Lundin (o. Strindberg) GSthm 411 (1881).
Avledn.: meddelägarskap, n.
(I 6 c) -DEPUTERAD, p. adj. i substantivisk anv. RARP 1: 61 (1627).
(I 6 c) -DIREKTÖR. ofta om biträdande l. vice direktör. Rydén Pontoppidan c 2 a (1766).
(I 6 c) -DISCIPEL. (numera bl. tillf.) (skol)kamrat. Schroderus Os. 1: 218 (1635). Skolordn. 1778, s. XIV.
(I 6 c) -DOMARE. [jfr d. meddommer] PErici Musæus 2: 355 a (1582). särsk. jur. lekman som (ss. illitterat rådman l. nämndeman) deltager i hela behandlingen av ett rättegångsmål o. fällandet av domen däri, bisittare; motsatt: juryman. Frey 1846, s. 24.
-DRAGA, -ning.
1) (numera bl. tillf.) till I 3: resa l. färdas med ngn. G1R 29: 173 (1559).
2) (†) till I 20 a γ: fördraga (ngt l. ngn); äv. ss. dep.: dragas med (ngt). Wij arme Menniskior hafwom een andelig Kranckheet at meddragas, som är Synden. EElai Hwasz A 4 b (1660). NGrubb (1724) i KyrkohÅ 1905, s. 111. Wallenberg (SVS) 1: 289 (1771; dep.).
(I 9) -DRÄKTIG. (-dragtugth, n.) (†) om vind: som blåser med, förlig. G1R 4: 46 (1527).
Spoiler title
Spoiler content