SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1944  
MENSJEVIK män1ʃevi4k, m.||ig.; best. -en; pl. -er. Anm. Stundom användes, i sht förr, liksom i t., den ryska pl. mensjeviki. NSv. 1917, s. 504.
Etymologi
[liksom t. menschewik, eng. menshevik, fr. m(i)enchevik, av ry. men´ševik, till mensje, mindre, med syftning på att mensjevikerna (omkr. 1906, då beteckningen uppkom) voro anhängarna av den mindre av de fraktioner i vilka det ryska socialdemokratiska partiet delades vid partikongressen 1903. — Jfr BOLSJEVIK]
anhängare av ryska socialdemokratiens högerfraktion. NSv. 1917, s. 504. Mensjeviker och socialrevolutionärer voro .. (på konferensen i Petrograd 1917) de tongivande. RysslOmdan. 2: 238 (1920). Essén Eur. 40 (1926).
Ssgr: MENSJEVIK-GRUPP(EN). RysslOmdan. 2: 237 (1920).
Spoiler title
Spoiler content