SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MOHNA, se mån, sbst. —