SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MOTÖR, m.; pl. -er (HSH, SvBL).
Etymologi
[av fr. moteur (se MOTOR)]
(†) upphovsman, anstiftare; jfr MOTIVÖR, MOTOR 3 a. Bestraffning af krigets motörer. HSH 1: 272 (c. 1750). SvBL 2: 60 (1859; efter handl. fr. 1686).
Spoiler title
Spoiler content