SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1945  
MUSKARDIN mus1kardi4n, sbst.2, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. muskardine, eng. muscardine; av fr. muscardine]
(i fackspr.) sjukdom hos silkesmasken, förorsakad av muskardinsvampen. 2SvLäkSH 9: 14 (1855). 2NF 25: 516 (1916).
Ssg: MUSKARDIN-SJUKA. (i fackspr.) SvUppslB 4: 808 (1930).
-SVAMP. bot. svampen Botrytis Bassiana Bals. Hartman Örsted 39 (1865).
Spoiler title
Spoiler content