SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MYALGI my1algi4, stundom äv. -ji4, r. l. f.; best. -en l. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. myalgia, fr. myalgie; av nylat. myalgia, av gr. μῦς, muskel, o. -αλγία, avledn. av ἄλγος, smärta (jfr KARDIALGI, NEURALGI)]
med. sjukdomstillstånd i muskel (muskler), kännetecknat av smärtor o. ömhet. NF (1887). Ahlbom Strålbeh. 44 (1939).
Spoiler title
Spoiler content