SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MYSKA, sbst.2, f.
Ordformer
(myscka)
Etymologi
[möjl. samma ord som MYSKA, sbst.1]
(†) växten Apium graveolens Lin., selleri(?). 2LinkBiblH 4: 65 (c. 1550).
Spoiler title
Spoiler content