SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1946  
NAPELL, r. l. m.
Etymologi
[av t. napell (l. fr. napel), växten Aconitum napellus Lin., stormhatt, av mlat. napellus, liten rova, till lat. napus, rova; med syftning på rotens likhet med en rova]
(†) växten Aconitum napellus Lin., stormhatt. En etterfull Napell, den har en fahrlig Root. Achrelius Mor. C 2 b (c. 1690).
Spoiler title