SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NED, adv. ssgr (forts.):
NED- (resp. NEDER- l. NER-; jfr anm. sp. 262) -FÄLLIG. (neder-) [fsv. nidherfällogher; jfr med avs. på senare ssgsleden brist-fällig] till 5 b: (†) fallfärdig, förfallen. Linc. (1640; under prociduus). Nordström o. Dahlander ÖrebroSl. 82 (cit. fr. c. 1679).
(1, 2, 3) -FÄRD. [fsv. nidherfärdh] G1R 11: 252 (1537). Nedfärd i grufvorna. IllSv. 371 (1873).
(12 b) -FÄRSKA, -ning. metall. tr.: färska (se färska, v. 2); med obj. betecknande dels tackjärn, malm o. d., dels smälta. Rinman Jernförädl. 222 (1772). Dædalus 1933, s. 67.
(5) -FÄSTA, -ning.
1) sömn. vika l. lägga ned (ngt) mot ett visst underlag o. fästa det vid detta; ofta liktydigt med: fästa. Anholm Norm. 225 (1898). Fornv. 1933, s. 117.
2) (†) i pass., bildl., om armé: hava ”bitit sig fast”. RARP 4: 231 (1649).
(1, 2, 3) -FÖLJA, v. (numera bl. tillf.) följa (ngn) på väg ned; följa med ngn ned. Schück VittA 2: 385 (i handl. fr. 1672). Dalin (1853).
Spoiler title
Spoiler content