SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1947  
NED, adv. ssgr (forts.): NED- (resp. NEDER- l. NER-; jfr anm. sp. 262) -RASA, -ning.
1) till 1, 3, om jord, stenblock o. d.: falla ned under l. vid l. med ett ras. HC11H 12: 84 (1697). Nedrasade stenar. Lagerlöf Holg. 1: 176 (1906).
2) till 5 b, om byggnadsvärk, mur, jordvall o. d.: rasa. Bergv. 1: 252 (1669). En gammal, delvis nerrasad torfkåta. TurÅ 1911, s. 229.
(7) -RASPA, -ning. (vard., tillf.) hastigt o. slarvigt skriva ned. Österling Männ. 128 (1910).
Spoiler title