SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NYRNBERGERI, n.
Ordformer
(nören-)
Etymologi
[sannol. efter ett icke anträffat t. nürnbergerei]
(enst., †) hantvärksalster från Nürnberg. Allehanda Nörenbergerij för .. (r:dr) 356 1/2. OxBr. 11: 718 (1637).
Spoiler title
Spoiler content