SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1948  
NÄRA, sbst.
Etymologi
[bildat antingen direkt till NÄRA, adv. o. adj., l. ss. kortform till en ssg med l. avledn. av detta ord?]
(†) samvaro med ngn l. dyl.? Hwad ärende du har skäms äy att bära fram, / Så skal Iag swara dig strax mäd ett wänligt glam / Åg din åstundan all skall ge en nöijsam nära. LejonkDr. 96 (1689).
Spoiler title