SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1948  
NÄTTA, v.2 -ade. vbalsbst. -NING.
Etymologi
[möjl. avledn. av NÄTT, adj.]
(†) låta (säd) före den egentliga malningen helt lätt gå genom kvarnen (för avlägsnande av sådor), skräda. Man kan .. äfven till bröd använda skadadt korn och hafre, men dessa sädesslag böra, om möjligt är, före malningen nättas på qvarnen. Alm. 1844, s. 45.
Spoiler title
Spoiler content