SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1949  
OBS ob4s l. op4s, sbst.3, n.; best. -et; pl. =
Etymologi
[förkortning av observera, imper. av OBSERVERA (jfr d. o. 4 anm.), l. förkortning av lat. observa, imper. av observare]
(i sht ngt vard.) om bokstavskombinationen obs använd för att markera att ngt bör observeras; särsk.: tecken som av en lärare sättes i kanten i en lärjunges skriftliga arbete för att markera ett på motsvarande rad förekommande fel, som icke är av sådan art att det motiverar en bock; rättelse som markeras av ett dylikt tecken; äv. allmännare: observandum. Han fick två bockar och ett obs i engelska skrivningen. Landsm. XVIII. 8: 30 (1900). Östergren 4: 1010 (1933).
Spoiler title
Spoiler content