SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
OCCIDENTALISK ok1sidänta4lisk l. -den-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. okzidentalisch; jfr OCCIDENTAL]
1) (†) om land o. d.: belägen i väster, västlig; äv. om person l. folk: som bor i väster l. i den västra delen av ett land o. d. The Occidentaliske Saxer. Schroderus Os. 2: 254 (1635). Så wäl vthi Italien, som vthi the andre Occidentaliske Länderne. Brask Pufendorf Hist. 22 (1680). Algarvien .. var det Västraste eller mäst Occidentaliske (land som araberna) .. ägde. Björnståhl Resa 5: 4 (1783). Stiernstolpe Cuv. 129 (1821). Dalin (1871).
2) (i skriftspr.) som har avseende på l. tillhör l. härstammar från l. är utmärkande för västerlandet l. Europa. Schroderus Os. 1: 178 (1635). De .. Occidentaliska språken. Thorberg ÖsterlSpr. 2 (1785). Kulturraserna (av hästen) uppdelas .. i orientaliska el. varmblodiga, occidentaliska el. kallblodiga samt dvärgraser. SvUppslB 13: 730 (1932). särsk. (†) i uttr. de occidentaliska, västerlänningarna; medlemmarna av den västerländska l. romersk-katolska kyrkan. Schroderus Os. 1: 510 (1635).
Spoiler title
Spoiler content