SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
OCEAN ωs1ea4n l. ω1s-, adj.
Etymologi
[till OCEAN, sbst.]
(mindre br.) som har avseende på l. tillhör oceanen l. världshavet, oceanisk; särsk. = OCEANISK, adj.1 2 a. Michanek o. Krusenstierna Beebe Fiske 136 (1939). — jfr TRANS-OCEAN.
Spoiler title
Spoiler content