SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
ODELSTING ω3dels~tiŋ2, n.; best. -et; pl. (tillf.) =.
Etymologi
[av nor. odelsting, av odel (se ODAL, sbst.) o. ting (se TING)]
benämning på den större av de båda avdelningarna i det norska stortinget; i sht i sg. best.; jfr LAG-TING 2. SC 2: 24 (1821). 3NF 14: 1196 (1931).
Ssg: ODELSTINGS-PRESIDENT. president i odelstinget. 2NF 34: 807 (1922).
Spoiler title
Spoiler content