SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
O- ssgr (forts.):
OKAPPAD, p. adj.1 mil. om projektil: icke försedd med kapp (se kapp, sbst.1 2). TSjöv. 1905, s. 89.
OKAPPAD, p. adj.2 (†) icke iförd kappa (se kappa, sbst.1 1 b α). Ödmann Hågk. 59 (c. 1805; uppl. 1918).
OKARAKTERISTISK l. OKARAKTÄRISTISK. [jfr t. uncharakteristisch] (numera bl. mera tillf.) icke karakteristisk; i sht förr äv. (om beskrivning o. d.): som icke framhäver det karakteristiska l. särpräglade (hos sitt föremål), allmän, obestämd. JournLTh. 1812, nr 222, s. 4. SvLittFT 1833, sp. 570 (om beskrivning). Hallström LevDikt 70 (1914).
OKARBURERAD, p. adj. tekn. icke karburerad. TT 1894, K. s. 49 (om vattengas).
OKARDAD, p. adj. som icke bearbetats medelst kardor l. kardmaskin, icke kardad. Swedberg Ordab. (1722). SFS 1916, s. 121.
Spoiler title
Spoiler content