SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1950  
O- ssgr (forts.):
OLIVLIG, adj.; adv. -en (Lind 1: 1706 (1749)), -t (Murberg FörslSAOB (1791)). (†)
1) icke levande, utan liv, död. Salt och watn äre olijfligen creatur. LPetri Wijgd. C 2 b (1538). Eneman Resa 2: 51 (1712). Schultze Ordb. 2753 (c. 1755).
2) med. om foster: som på grund av förtidig börd icke är livsduglig; äv. om förtidsbörd: varigm dylikt foster framfödes. Hygiea 1855, s. 183. 2NF 18: 661 (1912; om förtidsbörd).
3) som saknar kraft l. friskhet l. livfullhet o. d., livlös, ”död”; trög; svag. Ingenting är .. olifligare och eld-lösare, än vissa människor. Dalin Vitt. 5: 456 (c. 1753). Oliflig hy. Murberg FörslSAOB (1791). En dunkel och oliflig föreställning. Lidbeck Anm. 65 (1806). Lindfors (1824).
Spoiler title