SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OMBORD- ombω3rd~.
Etymologi
[jfr d. ombord- (i ssgr); till uttr. om bord (se BORD, sbst.1 4 a)]
i ssgr.
Ssgr (i sht sjöt.): OMBORD-ANSTÄLLD~02, p. adj. anställd på ett fartyg; äv. i substantivisk anv. DN(A) 1921, nr 5, s. 8.
-BASERAD, p. adj. flygv. jfr -basering. VFl. 1937, s. 150.
-BASERING. flygv. basering (av flygstridskrafter) på fartyg. VFl. 1937, s. 150.
-BLIVEN, p. adj. (tillf.) som stannat om bord. Östergren (1933).
-BRINGA, v. -ning. ombordföra. Smedman Kont. 5: 12 (1872).
-FÖRA, -ing. föra (ngt) om bord. SDS 1899, nr 446, s. 3.
-GÅENDE, n. ombordgång. SFS 1877, nr 36, s. 2.
-GÅNG. förhållandet att ngn går om bord på ett fartyg. Gosselman Sjöm. 1: 28 (1839). VFl. 1937, s. 154.
-GÅNGEN, p. adj. som gått om bord. —
-KOMMA, v. (mindre br.) jfr -komst. PT 1903, nr 302, s. 3. Östergren (1933).
-KOMST. förhållandet att ngn l. ett antal personer kommer om bord på ett fartyg. Skogman Eug. 1: 197 (1854). Efter ombordkomsten ställdes kadetterna upp till en ytlig inspektion. VFl. 1923, s. 138.
-LÄGGNING.
1) förhållandet att ett fartyg i ngn viss (t. ex. fientlig) avsikt lägges tätt intill l. bringas att kollidera med ett annat fartyg. Tornquist Utk. 1: 48 (1788). Striden var som oftast het med ombordläggningar och äntringar. VFl. 1912, s. 104.
2) (ofrivillig) kollision mellan fartyg (l. smärre båtar). Möller 3: 1979 (1790). Natten mellan lördagen och söndagen bjöd på ett styggt tillbud till ombordläggning. Hägg Örl. 114 (1943).
-STIGEN, p. adj. jfr -stigning. De ombordstigna passagerarna. SvD(A) 1907, nr 179, s. 6.
-STIGNING. förhållandet att ngn l. ett antal personer stiger om bord på ett fartyg. Hedenstierna Fideik. 75 (1895).
-TAGA l. -TA, -tagning. taga om bord; med sak- l. personobj. Ombordtaga trupper. KrigVAT 1848, s. 441. Ombordtagning av proviant för 90 och vatten för 30 dygn. Hägg Örl. 67 (1943).
-VARANDE, p. adj. som befinner sig om bord; äv. i substantivisk anv. SDS 1894, nr 410, s. 3.
-VARO, r. l. f. förhållandet att befinna sig om bord.
Spoiler title
Spoiler content