SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OPERABEL ω1pera4bel l. ωp1-, äv. op1-, adj. -ble, -bla.
Etymologi
[jfr t. operabel, eng. operable, fr. opérable; till OPERERA]
med. opererbar. Operabla starrar. Löwegren Ögonsj. 311 (1891). Ahlbom Strålbeh. 162 (1939). — jfr IN-OPERABEL.
Spoiler title
Spoiler content