SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OPPER-.
Etymologi
[jfr d. opper-, över(st); av holl. opper-, bildat med komparativändelse till op, upp (jfr UPP), o. motsv. mlt. o. eng. upper o. t. ober]
(†) i ssgr för att beteckna förhållandet att vara över ngn l. ngt.
Ssgr (†): OPPER-MÅN, m. [jfr holl. oppergrond] om markens översta lager, ytlager. Risingh LandB 17 (1671).
-STYRMAN. [jfr holl. opperstuurman] förste styrman. Wallenberg (SVS) 1: 304 (1771). Björkman (1889).
-TIMMERMAN. [jfr holl. oppertimmerman] förste timmerman. CFAdler (1754) hos Linné Bref I. 3: 1.
Spoiler title
Spoiler content