SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1951  
OXFORD- ok3sford~ l. -fård~.
Etymologi
[ssgsform till stadsnamnet OXFORD]
i ssgr: som härstammar från l. har avseende på den eng. staden Oxford.
Ssgr: OXFORD-GRUPP. sammanslutning av (ett mindre antal) personer som tillhöra oxfordgrupprörelsen. Strömstedt OxfRör. 59 (1933). Oxfordgrupprörelsen erhöll sitt namn i Sydafrika, dit en grupp Oxfordstudenter reste och där denna s. k. Oxfordgrupp lyckades utföra ett betydelsefullt arbete. 3NF 23: 400 (1937). SDS 1948, nr 148, s. 4.
-GRUPP-RÖRELSE(N). [efter eng. the Oxford group movement] benämning på en av den amerikanske prästen F. Buchman grundad kristen väckelserörelse karakteriserad av att anhängarna bilda små grupper (varav en bildades 1921 i Oxford), som samlas på regelbundna tider till öppet tankeutbyte rörande det andliga livets erfarenheter. Strömstedt OxfRör. 5 (1933). DN(A) 1944, nr 220, s. 4.
-MAN, m. (mindre br.)
1) anhängare av oxfordrörelsen (se d. o. 1). KyrkohÅ 1920—21, s. 112.
2) anhängare av oxfordgrupprörelsen. GHT 1935, nr 34 A, s. 11.
-RÖRELSE(N).
1) [efter eng. the Oxford movement] teologisk o. kyrklig rörelse vid Oxfords universitet 18331845, som bildade utgångspunkten för den högkyrkliga rörelsen inom den anglikanska kyrkan under 1800-talet. 2NF 7: 713 (1907). KyrkohÅ 1920—21, s. 169.
2) om oxfordgrupprörelsen. Strömstedt OxfRör. 5 (1933). SDS 1948, nr 148, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content