SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PARTENOKARP par1tenωkar4p l. -nå- l. -no-, adj.
Etymologi
[till PARTENOKARPI]
bot. om frukt: som utveckla(t)s, utan att samtidigt frön bilda(t)s. SvUppslB 21: 154 (1934).
Spoiler title
Spoiler content