SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PATSCHULI pat4ʃuli l. -ʃɯ-, r. l. m. (Sturzen-Becker Sthm 25 (1844) osv.), i bet. 2 stundom äv. n. (SAOL (1923), Östergren (1934)); best. -n, ss. n. -t.
Ordformer
(-cho- 18661871. -chou- 18441944. -chu- 18651935. -schou- 18711931. -schu- 1894 osv. -sju- 18881914. -sou- 1950. -su- 1949. -li 1853 osv. -ly 18441891)
Etymologi
[jfr t. patchouli, patschuli, fr. o. eng. patchouli m. m.; av hinduiskt urspr.]
1) farm. o. bot. (torkat stånd l. drog av) den asiatiska växten Pogostemon patchouli Pell. (äv. om P. suavis Ten.). Ekbohrn (1868). AHB 54: 7 (1871). BonnierKL (1936).
2) (numera bl. mera tillf.) (parfym framställd av) patschuliolja. Sturzen-Becker Sthm 25 (1844). Brefvet luktar patcholi. Hedberg Sardou 116 (1866). NSvSkämtl. 144: 56 (1920). Knös Kazantzakis EvVandr. 11 (1950).
Ssgr (i allm. till 1, 2): (1) PATSCHULI-BLAD. (Ekenberg o.) Landin 708 (1894).
-DOFT.
-DOFTANDE, p. adj.
(1) -KAMFER. handel. o. kem. ett slags alkohol som utkristalliserar ur patschuliolja. (Ekenberg o.) Landin 708 (1894).
-LUKTANDE, p. adj. Dahlgren 2Ransäter 154 (i handl. fr. 1842).
(1) -OLJA, r. l. f. handel. o. kem. olja framställd ur patschuliblad (gm destillation med vatten). AHB 55: 9 (1871).
-TVÅL. (förr) tvål tillsatt med patschuliolja. AHB 55: 9 (1871).
(jfr 1) -VÄXT. bot. växten Pogostemon patchouli Pell. (o. P. suavis Ten.). LfF 1865, s. 143. Simmons Jönsson 403 (1935).
(jfr 1) -ÖRT. (i fackspr.)
1) (†) om patschuliväxt. Areschoug Düben 68 (1870).
2) (numera föga br.) om drogen patschuli. Åstrand (1855).
Spoiler title
Spoiler content