SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PERSONALITET pær1sωnal1ite4t l. pär1-, l. -so- l. -så-, r. l. f., om person m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. personalität, eng. personality, fr. personnalité; av mlat. personalitas, till personalis (se PERSONAL, adj. o. sbst.1)]
1) (†) egenskapen att vara en person; konkretare: personlighet; person. Lindfors (1824). Dalin (1855; med hänv. till personlighet). Jag vill icke vara någon politisk personalitet. Strindberg Folkung. 109 (1899). särsk. motsv. PERSON 8 slutet. Juridisk personalitet. Biberg 2: 283 (c. 1820).
2) jur. om förhållandet att en lag gäller en stats egna medborgare. Läran om lagarnas personalitet. 3NF 23: 446 (1937).
3) (†) koll. l. i pl.: personliga anspelningar l. utfall l. förolämpningar, personligheter. Posten 1768, s. 16. En viss klass af läsare skulle ej ogerna se, om allt vore sarkasm, personalitet, gäckeri. Leopold 3: 402 (1794, 1816). Jag förutser en oändlig utgjutelse af ovett och personaliteter från ”Biet”. Liljecrona RiksdKul. 324 (1840). Dalin (1855; med hänv. till personligheter).
Ssg (till 2): PERSONALITETS-PRINCIP(EN). jur. inom den internationella privaträtten av vissa författare hävdad princip enligt vilken en persons statsborgarskap är avgörande för frågan efter vilket lands lag hans rättsförhållanden skola bedömas. SvUppslB (1934).
Spoiler title
Spoiler content