SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PROMENANT, m.||ig.; pl. -er.
Etymologi
[till PROMENERA; med avs. på bildningen jfr sådana ordpar som LABORERA: LABORANT, TRAFIKERA: TRAFIKANT]
(†) promenerande (person). (Jag mötte i Hagaparken) allestädes skaror af promenanter ifrån staden. MoB 2: 83 (1792).
Spoiler title
Spoiler content