SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PROPYL propy4l l. prω-, r.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. propyl, fr. propyle; bildat efter mönster av ETYL o. METYL av första stavelsen i PROPIONSYRA o. den i benämningar på kolväteradikaler vanliga ändelsen -yl]
kem. kolväteradikal bestående av 3 atomer kol o. 7 atomer väte. Keyser Kemien 3: 150 (1876). Smith OrgKemi 22 (1938).
Ssgr (kem.): PROPYL-ALKOHOL. [jfr t. propylalkohol, eng. propyl alcohol] envärd alkohol, som antingen bildas vid alkoholjäsning o. förekommer i finkelolja (primär propylalkohol) l. framställes gm reduktion av aceton (sekundär propylalkohol). Keyser Kemien 3: 181 (1876).
-AMIN. [jfr t. propylamin, eng. o. fr. propylamine] förening som kan tänkas uppkommen ur ammoniak därigm att en l. flera väteatomer ersatts med propyl. FörhLäkS 1861—62, s. 159.
-BENSOL. förening som kan tänkas uppkommen ur bensol därigm att en l. flera väteatomer ersatts med propyl. Keyser Kemien 3: 275 (1876).
-VÄTE. propan. Blomstrand OrgKemi 16 (1877).
Spoiler title
Spoiler content