SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1955  
PYXID pyksi4d l. PYXIS pyk4sis, r. l. f.; best. pyxiden040; pl. pyxider040; i sht förr äv. PIXID piksi4d l. PIXIS pik4sis, r. l. f. (BtFinlH 3: 371 (1557), Hildebrand Medelt. 3: 691 (1902)) ((†) n. InventNorrbärke c. 1575 (: pixes)); best. pixiden040; pl. pixider040.
Ordformer
(pixes c. 1575. pixiden, sg. best. 1902. pixider, pl. 18751902. pixis 15561875. pyxid 1889 osv. pyxiden, sg. best. 1889 osv. pyxider, pl. 1875 osv. pyxis 1875 osv.)
Etymologi
[jfr t. pyxis, eng. pyxis, pixis, fr. pyxide, pyxis, mlat. pyxis, pixis, lat. pyxis; ytterst av gr. πυξίς (gen. πυξίδος), dosa l. ask av buxbom, till πύξος, buxbom (jfr BUX); etymologiskt identiskt med BOX, sbst.1, o. BÖSSA]
(i sht om ä. förh.) kyrkl. rund l. sexkantig, med lock försedd ask l. dosa för förvaring av nattvardsbrödet, ciborium, oblatask. InventVallentuna 1556. En pixis aff silffuer, ther öffläthe plägha föruaras vthj. InventSkerike 17/1 1577. I .. pixiden var hostian eller reliken dold. Hildebrand Medelt. 3: 691 (1902). Hellerström Liturg. 37 (1932).
Ssgr: PYXID- l. PYXIS-KAR. (pyxis-) (†) pyxid. Ett lithet pixiskar, vogh enn lödig mark ett lodh 3 qvintin. G1R 28: 198 (1558).
-MADONNA. (pyxid-) (tillf.) om madonnabild på en pyxid. Cornell NorrlKyrklK 172 (1918).
Spoiler title
Spoiler content