SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1955  
PÅK, sbst.3, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[av eng. poke; jfr eng. pocan; av nordamerikanskt indianspråk (algonkindial.) puccoon, pakon, om olika växter använda vid färgning]
(†) den nordamerikanska växten Phytolacca americana Lin., kermesbär(buske). Kalm Resa 2: 316 (1756). Därs. 3: 90 (1761).
Spoiler title
Spoiler content