SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RAPP, sbst.1, m.
Etymologi
[sannol. till RAPPA, v.4; jfr ä. d. rap, girig, rapfugl, rovfågel]
(enst., †) om girig l. snål o. hänsynslös person. Som skulle .. kiörckioherden Hr Larss .. wara en sådan rapp och nidingh emot dhe fattige, och icke wela dhem något godt meddela. VDAkt. 1675, nr 184.
Spoiler title
Spoiler content