SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
REGESTION, f.
Etymologi
[jfr eng. regestion; ytterst till supinstammen av lat. regerere (se REGERERA). — Jfr REGEST]
(†) invändning, protest. Anders Hindersson gjorde på Wilshusen en regestion, seijandes honom opptaga alt hvad som kommer, och iche gifva staden ett runstycke. RP 2: 205 (1632).
Spoiler title
Spoiler content