SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1958  
RIBAD, sbst.
Etymologi
[möjl. av vallonskt ribâd, sköka, trol. motsv. fr. ribaude, f., sköka, femininbildning till ribaud (se RIBALD); med avs. på bet. jfr HONA 4, HORA, sbst. 2, NUNNA 2 d, e]
(†) metall. = KNEKT 5 c β. Rinman 1: 992 (1788; angivet ss. använt av vallonsmeder).
Spoiler title
Spoiler content