SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
RISMA, v. -ade.
Etymologi
[sv. dial. resma; samhörigt med RISMA, sbst.]
(†) rispa; i förb. risma upp, rispa upp. Risma up tråd för tråd. Lind 1: 207 (1749). särsk. i pass. med intr. bet.: rispas upp. Se til at kabeln ej rismas up. Lind 2: 703 (1749).
Spoiler title
Spoiler content