SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
ROSINANTE rωs1inan3te2 l. 1s-, m. l. f. l. r.; best. -en.
Ordformer
(rosinant 1844. rosinante 1821 osv. rossinante 18371859)
Etymologi
[jfr holl. rossinant, t. rosinante; av span. rocinante, m., avledn. av rocín, mager, dålig häst, av omtvistat urspr.; särsk. ss. namn på den häst som Cervantes' romanfigur Don Quijote red under sina äventyr]
(i sht skämts.) (rid)-häst; särsk. om utmagrad o. dålig häst, hästkrake; äv. mer l. mindre bildl. Den som ville söka vandra en medelväg (mellan de stridande litterära skolorna) .. blefve en trasig och brokig vandrande riddare, som förgäfves sporrade sin magra Rosinante, till det allmänna bifallets molnbeskuggade Palestina. ÅboMorgBl. 1821, s. 6. Min Rosinantes täta kullerbyttor. Castrén Res. 2: 347 (1847). 2SvUppslB (1952).
Spoiler title
Spoiler content