SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
ROSSVITZ l. ROSSEVITZ, sbst.
Ordformer
(rosewitz 1591. roswitz 1591. roszewitz (-uiz) 15911592. roszwitz 1592)
Etymologi
[sannol. till ett utländskt ortnamn o. möjl. utgående från ett (l)t. substantiverat n. sg. av ett adj. till detta ortnamn (jfr GÖRLISK)]
Spoiler title
Spoiler content