SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1960  
RUSSEL rus4el, n.; best. russlet.
Etymologi
[sv. dial. russel; vbalsbst. till RUSSLA]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) oväsen, buller; liv o. rörelse, rusch. LoW (1889). Lyttkens o. Wulff Ordsk. 437 (1917).
Spoiler title
Spoiler content