SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1960  
RUSSIFIKATION rus1ifik1aʃω4n, äv. -atʃ-, r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(äv. -ca-)
Etymologi
[jfr t. russifikation, eng. o. fr. russification; till RUSSIFIERA]
förryskning. Dalin 702 (1871). Ekbohrn (1904).
Ssgr: RUSSIFIKATIONS-POLITIK. russifieringspolitik. Gummerus Kampår 117 (1925).
-ÅTGÄRD~02, äv. ~20. 2NF 9: 1028 (1908).
Spoiler title
Spoiler content