SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1961  
RÅBOCK 3~bok2, m. l. r.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(ro- 1636. rå- 1538 osv.)
Etymologi
[fsv. rabukker; jfr d. råbuk, nor. råbukk, isl. rábukkr, t. rehbock, eng. roebuck; av RÅ, sbst.5, o. BOCK, sbst.1 — Jfr REBOCK]
bock l. hanne av rådjur; i äldre bibelövers. (o. därav beroende litteratur) äv. om hanne av annan djurart som i bibeln betecknas med ordet rå (se RÅ, sbst.5). VarRerV 52 (1538). Min wen är lijk enom Råbock eller vngom hiort. HögaV 2: 9 (Bib. 1541; Bib. 1917: gasell). Under brunsttiden skällde råbockarna som hesa hundar. Böök ResSv. 16 (1924). Springer gör han som en råbock. Engström Nak. 115 (1934). — särsk.
a) (†) allmännare: rådjur. Hartman Naturk. 178 (1836; sg. best.). 2NF 24: 12 (1916; pl. best.).
b) (†) i sg. best., ss. namn på stjärnbilden Stenbocken. Duræus Naturk. 152 (1759).
Ssgr: A (numera bl. mera tillf.): RÅBOCK-HIND. (†) råget. HovförtärSthm 1689 A, s. 19.
-SKINN, -SNABB, se D.
B (†): RÅBOCKA-BLOD, -HUD, -KÖTT, -TALG, se D.
C (†): RÅBOCKE-GRÄS, -HÅR, se D.
-ROT. gämsrot (växten o. roten). ApotT 1698, s. 63. Därs. 1739, s. 60.
-SKINN, -STEK, se D.
-ÖRT. växten gämsrot. Franckenius Spec. B 4 b (1638). Rålamb 14: 65 (1690).
D: RÅBOCKS-BLOD. (råbocka-) blod av råbock. IErici Colerus 2: 46 (c. 1645).
-GRÄS. (råbocke- 16381757. råbocks- 16941716) (†) råmjölkgräs, mjölkört. Franckenius Spec. D 1 b (1638). Serenius Kkkk 3 b (1757).
-HORN. Knifskaft af råbocks-horn. Atterbom Minn. 322 (1818).
-HUD. (råbocka-) hud från råbock. Hyltén-Cavallius Vär. 1: 12 (cit. fr. 1618).
-HÅR. (råbocke-) Risingh LandB 22 (1671).
-KRONA. jfr krona 4 c. Malm Fauna 147 (1877).
-KÖTT. (råbocka-) kött av råbock. HovförtärSthm 4/2 1636 D.
-LAMM. rådjurskid av hankön. FoFl. 1925, s. 185.
-SKINN. (råbock- 15761797. råbocke- 1576. råbocks- 1777 osv.) skinn av råbock. TullbSthm 3/7 1576. Fornv. 1930, s. 10.
-SLAG. jäg. spår efter råbock. Knöppel SvRidd. 42 (1912).
-SNABB. (råbock-) (i vitter stil) snabb som en råbock. Wallander Spån. 49 (1909).
-STEK. (råbocke-) stek av kött från råbock. Råbockestecker 3. HovförtärSthm 2/4 1636 D.
-TALG. (råbocka-) talg från råbock. Månsson Åderlåt. 110 (1642).
Spoiler title
Spoiler content