SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1963  
SAHARAÖKEN sa3hara~ök2en l. saha3ra~, l. 2ken, r. l. m.; best. -öknen.
Ordformer
(förr äv. -öck-)
Etymologi
[av namnet SAHARA o. ÖKEN]
(mera tillf.) = SAHARA. (Jag) råkade på en ordentlig sahara-öcken. Atterbom Minn. 6 (i senare bearbetat brev fr. 1817; om sandhed mellan Everlöv o. Dalby i Skåne). Något ödsligare (än denna södra del av Mexikos högplatå) kan man knappt tänka sig; det är en riktig saharaöken. Wachtmeister AndraSidAtl. 71 (1901).
Spoiler title
Spoiler content