SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1963  
SAL, sbst.3, n.
Ordformer
(saal (sahl) 1660 (: brennewijns sahl) 1693 (: till sahls). sal 1583 (: öölsal)1712 (: till sals). sall 1602)
Etymologi
[fsv. sal (i ssgn handsal, vad som överlämnas till ngn, gåva, drickspenningar), sv. dial. sal (i uttr. till sals); jfr fd. o. ä. d. sal, saall (d. salg), nor. dial. sal m. m., fvn. sal, betalning, betalningstermin; till (roten i) SÄLJA. — Jfr HAND-SÖL, SALU]
(†) säljande, försäljning. Endoch the Swenske vndersåter liike med the Danske bruke theres köp och sal vthi almännelige marckneder vti Danmarck. SvTr. V. 1: 67 (1591). At .. (handelsmän) vthi alt köp och sall skole bruke Swenskt Mynt. Stiernman Com. 1: 469 (1602). — jfr BRÄNNVINS-, ÖL-SAL. — särsk. i uttr. till sals, till salu, till försäljning. CupVen. B 2 a (1669). (De) budo ut Biblien till sals. Eneman Resa 1: 245 (1712).
Spoiler title
Spoiler content