SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1964  
SAMARIA, sbst.2, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[sv. dial. samarja, röra, oreda; möjl. av namnet SAMARIA (biform till SAMARIEN), åsyftande den blandning av olika folk, som enligt bibelns framställning (t. ex. Esra 4: 9, 10) bodde i detta landskap. — Jfr SAMARIT]
(†) i uttr. hela samarian, hela rasket (se RASK, sbst.1 1 slutet). Det gick som jag sa' (i fråga om utgången av den av konungen beordrade rekognoseringen mot ryska flottan): fienden med hela samarian ligger där K. M:t i går gjorde sitt projekt (dvs. vid en klippa där konungen givit sin order o. där svenskarna haft en postering som nu förlorats). CAEhrensvärd (1789) hos Warburg Ehrensvärd 258.
Spoiler title
Spoiler content